NORMA Advokater utmanar gamla sanningar och möjliggör för såväl människor som företag att blomstra

Kommunikation

LinkedIn

Advokatbranschen är en naturligt konservativ bransch där tröskeln för en potentiell kund att ta kontakt kan upplevas hög. NORMA Advokater vill vara det personliga och enkla valet för dig och ditt bolag. Det genomsyrar hela verksamheten och därmed också kommunikationen.

Instagram

NORMAs kommunikation via Instagram riktar sig främst till nya potentiella medarbetare. Därför låter NORMA bland annat sina sommarnotarier ta över kommunikationen. Det ger ett direkt tilltal till målgruppen och en insyn i hur bolaget fungerar på insidan.

Film

NORMA Advokater vill finnas där du söker information. Därför tar vi löpande fram Youtubeklipp där NORMAs experter delar med sig av sin kunskap till dig. Allt för att bygga relation till blivande kunder.

Klicka här för att komma till Norma.

”Produktion av innehåll sker effektivt och med precis rätt dos kreativitet. Dessutom är det extremt enkelt att ha med dom att göra!”

Adam Lichtneckert

VD, Norma Advokater

Kontakt