Coreco har samlat bygg- och fastighetssektorns bästa inköpare

Strategi

Coreco vill vara det främsta valtet för byggherrar som vill utveckla sitt inköp, skapa goda affärer och via sina investeringar ta ansvar i klimatfrågan. Vi har har hjälp Coreco att formulera sitt värdeerbjudande som fokuserar på att erbjuda rådgivning, inköpskonsulter och rekrytering av inköpare.

Kommunikation

LinkedIn

Coreco har identifierat 5000 individer som vi genom vår kommunikation vill konvertera till följare och fans. Vi vet att merparten är verksamma på Linkedin och har därför en hög frekvens konmmunikationen där.

Webbinarium

Tillsammans med Coreco producerar vi olika former av webbinarier inom aktuella ämnesområden. Syftet är att bygga förtroende och dela kunskap. Samtidigt innebär forumet ett utmärkt tillfälle att bygga relation med olika branschföretträdare som bjuds in att deltaga.

Almedalen

Almedalen är en stark mötesplats för beslutsfattare i fastighetssektorn. Genom ett antal olika seminarier bjöd vi in både beslutsfattare och besökare att ta del av aktuella ämnen om bland annat produktivitet och byggkostnader. Samtliga seminarier spelades in för att göras tillgängliga för en större publik.

Klicka här för att komma till Coreco.

För mig är det en självklarhet att kroka arm med partners som hjälper oss att bygga vårt bolag, tillsammans med oss.

Mikael Sjölund

VD, Coreco

Kontakt

Jag hjälper dig med ditt strategiarbete. Hör av dig!