Vad gör en copywriter?

En Copywriter producerar textligt innehåll till hemsidor, bloggar och nyhetsbrev men även till kortare reklam, såsom slogans och rubriker.

Grafisk profil, vad är det och hur skapar jag en?

Grafisk profil är ett samlingsbegrepp för ett företags visuella uttryck och förmedlar företagets värderingar och affärsmässiga mål på ett visuellt sätt. Den grafiska profilen underlättar kommunikationen och förståelsen av ditt företag både för dig och för dina mottagare.