Kommunikation

Vi hjälper dig att dokumentera din verksamhet i text, bild och video och lägga upp det på digitala medier så att du kan nå, engagera och inspirera din målgrupp.

Alla dina kommande kunder och dina framtida medarbetare kommer att söka upp ditt företag online. Genom att finnas på rätt plattformar och publicera relevant och värdeskapande innehåll kommer du att kunna påverka dem och deras bild av din organisation.

Varför är det viktigt då?

Nå rätt personer

För att du ska få människor att vilja ta del av ditt erbjudande måste du först och främst nå dem och göra dem medvetna om att du finns. Annars kommer de aldrig köpa.

Bygg ditt varumärke

Din målgrupp behöver inte bara veta att du existerar, de behöver även intressera sig för ditt varumärke och ditt erbjudande.

Inled relationer

Genom att lära känna din målgrupp och skapa en relation med dem kommer du också få större insikt i vad som är viktigt för dem och hur du engagerar dem.

Skapa förtroende

Dagens konsument vill inte bara köpa, de ställer även krav på företagen de köper från. Genom att skapa förtroende hos din målgrupp ökar du deras vilja att ta del av ditt erbjudande.

Var syns du?

Förr kunde du endast nå dina kunder genom “gammelmedia”; TV, Radio och tidningar. Det var dyrt efter som du var tvungen att betala publicisterna för att föra ut ditt budskap.

Gammelmedia
TV
Radio
Tidningar
YouTube
Podd
Blogg
TikTok
Instagram
LinkedIn
Social media

Idag när vi spenderar mer och mer tid på våra telefoner finns det en uppsjö av mediakanaler som fångar vår uppmärksamhet. Du kan därför se till att finnas på de plattformar där din målgrupp finns och publicera innehåll som tilltalar dem. Svårare än så är det egentligen inte.

Gör det själv

Möjligheterna är oändliga för att du själv ska kunna börja posta! Här följer några tips.

Välj plattformar

Var finns dina kunder? Välj de plattformar där de rör sig och börja posta!

Skapa värde

Utgå ifrån din kund och ge dem innehåll som skapar värde för dem.

Bygg förtroende

Var transparent och tydlig så kommer du skapa förtroende hos din målgrupp.

Vill du ha hjälp?

Vi förstår att du har annat att ägna tiden åt och inte vill göra det själv. Då kan vi hjälpa dig!

Alla kan publicera gratis på alla plattformar. Det gör naturligtvis att det fler och fler gör det och att det är svårare att sticka ut idag. Därför hjälper vi dig att göra ett intryck! Med film, text och bild tar vi fram innehåll som tilltalar just din målgrupp och skapar värde för såväl dina kunder som för ditt företag.

Vad är det vi gör då?

För att du ska synas och skapa intresse hos just din målgrupp så behöver du både vara strategisk kring var, när och hur, och rent konkret skapa bra innehåll som talar till just din målgrupp.

Det vet vi. Vi vet också att det kan vara svårt att hitta tiden och resurserna för att få det att fungera. Vi kan därför hjälpa dig med såväl det mer strategiska som operativa när det kommer till din närvaro på sociala medier, och hjälpa dig att skapa en helhet kring din kommunikation.

Hur gör vi det?

  • Vi tar fram strategier kring hur du ska kommunicera, var du ska göra det och med vem. Allt baserat på din organisations budskap, erbjudande och hur marknaden ser ut.

  • Vi skapar en plan för hur strategierna ska omvandlas i faktisk kommunikation, och bryter ner det till konkret innehåll.

  • Vi skapar innehåll som hjälper dig att nå, engagera och inspirera din målgrupp. Vi skriver texter, dokumenterar din organisation i bild och film och hjälper dig kommunicera ditt budskap via podd. Allt anpassat efter dig och din målgrupp.

Kontakt