Kommunikation

Vi ser till att du finns i dina kunders digitala flöden, oavsett plattform.

Alla dina kunder och framtida medarbetare söker på ditt företag.

Genom närvaro i rätt medier och med relevant innehåll kommer du att kunna påverka dem och deras bild av din organisation. Redan innan första mötet.

Vi fångar din verksamhet i ord och bild.

Spela video om Kommunikation Relativt

Vi hjälper dig att…

Nå rätt personer
Nå rätt personer

Var ”slöscrollar” din målgrupp?

Bygg varumärke
Bygga ditt varumärke

Är du tillräckligt ”attraktiv”?

Inled relationer
Inleda relationer

När är det lämpligt att säga hej?

Skapa förtroende
Skapa förtroende

Hur visar du att du sitter på svaren på deras utmaningar?

Var syns du?

Idag när vi spenderar mer och mer tid framför våra skärmar finns det en uppsjö av mediakanaler som fångar vår uppmärksamhet. Du kan därför se till att finnas i de flöden där din målgrupp finns och publicera innehåll som tilltalar dem. Svårare än så är det egentligen inte.

YouTube
Podd
Blogg
TikTok
Instagram
LinkedIn
Nyhetsbrev
Nyhetsbrev
Hemsida
Hemsida
Google Ads
Google Ads

Gör det själv

Möjligheterna är oändliga för att du själv ska kunna börja kommunicera! Här följer några tips.

Välj plattformar

Var finns dina kunder? Välj de plattformar där de rör sig och börja kommunicera!

Skapa värde

Utgå ifrån din kund och ge dem innehåll som skapar värde för dem.

Bygg förtroende

Var transparent och tydlig, så kommer du skapa förtroende hos din målgrupp.

Vill du ha hjälp?

Vi förstår att du har annat att ägna tiden åt och inte hinner göra det själv. Då kan vi hjälpa dig!

Alla kan publicera gratis på alla plattformar. Det gör naturligtvis att fler och fler gör det, och då blir det svårare att sticka ut. Därför hjälper vi dig att göra ett intryck! Med film, text och bild tar vi fram innehåll som tilltalar just din målgrupp och skapar värde för såväl dina kunder som för ditt företag.

Kontakt