Marknadsanalys – Vad är det och hur skapar jag en?

Texten uppdaterades den 17 oktober, 2023
No data was found
4
Dela

Vi har tidigare skrivit om viktiga verktyg ett företag kan använda sig av för att skapa riktning och förstå sin målgrupp, nämligen marknadsplanen och målgruppsanalysen. Idag ska vi titta närmare på ytterligare en viktig del i allt detta genom att prata om marknadsanalyser.


Vad är då en marknadsanalys? 


Precis som namnet antyder undersöker en marknadsanalys själva marknaden. Detta görs för att utvärdera branschens nuvarande tillstånd, framtida potential och konkurrenssituation. Du kan på så sätt få insikt i marknadsbehov och preferenser, identifiera konkurrenter samt deras styrkor och svagheter, analysera trender, bedöma marknadspotentialen för en produkt eller tjänst samt förstå kundbeteende och marknadsföringsstrategier. Detta hjälper ditt företag att fatta välgrundade beslut gällande produktutveckling, prissättning, marknadsföring, försäljningskanaler och andra affärsbeslut som är nödvändiga för att lyckas på marknaden. 


Vilka steg ingår i marknadsanalysen? 


Detta kan naturligtvis variera lite men när vi genomför marknadsanalyser ingår vanligtvis följande steg: 


Definiera syftet med marknadsanalysen 


Innan du påbörjar en marknadsanalys måste du klargöra syftet med analysen för att fokusera undersökningen och se till att du får relevant information. Vilka frågor vill du ha svar på? Vad är syftet med analysen?  


Definiera målgruppen 


Innan du kan börja samla in data är det viktigt att definiera vilken målgrupp du riktar in dig på. Detta hjälper dig att samla in relevant data och information. Läs gärna vår post om målgruppsanalyser om du inte ännu definierat din målgrupp.  


Samla in data  


Det finns flera olika sätt att samla in data för marknadsanalyser, inklusive primär och sekundär forskning. Primär forskning kan innefatta att genomföra egna enkäter, intervjuer, fokusgrupper och observationer. Sekundär forskning innebär att samla in befintliga data från källor som tidningar, branschrapporter och andra källor. 


Analysera data 


När du har samlat in data är det viktigt att analysera informationen och dra slutsatser. Genom att analysera data kan du hitta mönster och trender som hjälper dig att förstå marknaden och dess beteende. 


Utveckla strategier 


Baserat på de resultat som du har fått från din marknadsanalys kan du utveckla strategier för att anpassa din produkt, marknadsföring och andra aspekter av din verksamhet för att bättre möta dina kunders behov och förbättra din konkurrenskraft på marknaden. 


Vilka olika rubriker bör ingå i min marknadsanalys? 


Även detta varierar beroende på omfattningen och syftet med marknadsanalysen, men det finns några delar som kan vara viktiga att få med i din undersökning. Alla dessa faktorer tillsammans ger en helhetsbild av marknaden och dess möjligheter samt utmaningar. 


Marknadsstorlek och tillväxt 


En bedömning av marknadens storlek och tillväxt, både historiskt och i framtiden. 


Konkurrenssituationen 


En analys av konkurrenterna på marknaden, deras styrkor och svagheter samt deras strategier. 


Kundbeteende 


En undersökning av kundernas preferenser, beteenden, behov och krav, samt deras köpvanor och beslutsprocess. 


Marknadssegmentering 


En indelning av marknaden i olika segment beroende på kundbehov, demografi, geografisk plats eller andra faktorer. 


Positionering 


En analys av hur ditt företag eller din produkt positionerar sig i förhållande till konkurrenterna och vad som kan göras för att förbättra din position. 


Marknadsföringsmix 


En bedömning av marknadsföringsstrategier som används för att marknadsföra och sälja produkter eller tjänster, inklusive prissättning, produktutveckling, försäljningskanaler och reklam. 


Miljö- och lagstiftningsfaktorer 


En analys av de politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska och lagstiftningsmässiga faktorer som kan påverka marknaden och din företagsverksamhet. Det är viktigt att poängtera att en marknadsanalys är en kontinuerlig process. Marknaden förändras ständigt och det är därför viktigt att regelbundet uppdatera samt revidera din analys för att bibehålla en relevant strategi. Behöver du stöd i genomförandet av marknadsanalysen, så når du oss enkelt här!

4

Gillade du?

All vår expertis –
direkt i din inkorg!

Vårt nyhetsbrev är laddat med kreativa insikter, praktiska strategier och smarta tips. Mindre fluff, mer konkret innehåll för dig. Är du redo att ta din kompetens till nästa nivå? Prenumerera idag!

* Obligatoriskt fält

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Andra läser

Hur skapar jag bra inlägg i sociala medier? 
Relativt
5

Här får du 5 tips på hur du skapar bra inlägg till dina sociala medier och som hjälper dig att...

Vad gör en copywriter?
Relativt
4

En Copywriter producerar textligt innehåll till hemsidor, bloggar och nyhetsbrev men även till kortare reklam, såsom slogans och rubriker....

Grafisk profil, vad är det och hur skapar jag en?
Relativt
6

Grafisk profil är ett samlingsbegrepp för ett företags visuella uttryck och förmedlar företagets värderingar och affärsmässiga mål på ett visuellt...

Vad erbjuder en kommunikationsbyrå?
Relativt
13

Vilken typ av kommunikationsbyrå passar dina behov? Och vad kan en kommunikationsbyrå bidra med för att utöka din affär? Det...

Så funkar det att arbeta med en kommunikationsbyrå
Relativt
14

Att arbeta med en kommunikationsbyrå kan se ut på olika sätt. Här tar vi en närmare titt på några nyckelkomponenter...